Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Писателката Цветана Качерилска: Преподобната е сияйната покровителка на България

20.01.2015

С авторката на езотерична и ченълинг-литература разговаря Виктория Аврамова


Коя е Стойна Преподобна от езотерична гледна точка?
Тя е лечителка и на духовното поле. Спасявала е хората от трудно лечими заболявания. Стойна е в тясна връзка със св. Георги, носи негова икона със себе си. В неговия лик е открила своя защитник, духовен баща и брат по състрадателност. Висока степен на сияйно лечителство е прилагала тя (вероятно лечение със светлина). С него е лекувала болести на тялото, душата и духа. Тя се моли и в аурата на светеца се настройва на фина честота. Без помощта на св. Георги тя не би могла да лекува сама. На него дължи дарбата си. До средата на жизнения си път е в соларна (вероятно светлинно-енергийна) връзка с него, оттам нататък е в пряка сетивна  връзка. Тя е добър проводник на Божествените енергии със силата на мисълта и визуализацията. Преподобна Стойна е посветена в лечителското изкуство да носи изцеление на хората, да посредничи за защитата им чрез висшите духовни йерархии. Тя има първостепенна дарба да лекува. Притежава смирение, душевен покой, вътрешно равновесие. В Мелник има лечебни извори. Светицата е посредник при водолечението. Болният, за да се излекува, трябва да бъде смирен. Самата Стойна не би посмяла да се нареди до светците. Тя има висока и чиста духовност, смирение, съчетано с дарба свише. Помага на болни, слаби и немощни. От своя живот се е отказала, за да посвети себе си на божествената дарба. Тя е първата ни свята лечителка от класа на напредналите души.
 

На кого се моли Стойна Преподобна и с какви усещания на физическо и психическо ниво е свързан контактът?
Стойна Преподобна е в сакрална връзка с небесните светии. Боговдъхновено е молитвеното й слово. От молитвата й струи целебна сила. Тя прави обща молитва за здраве. В повечето случаи се обръща към Богородица, много тясна връзка има и със св. Георги, той е пряк неин настойник. До него е св. Спиридон. Взаимно свързани са тези светци. Стойна Преподобна се е отдавала на екстазно-молитвено сливане, което е усещала върху себе си като благословено вътрешно сияние. В методите на молитвата има вътрешно сакрални особености. При Стойна то е сияние в душата, при други е сетивно присъствие на светли същества. Това е духовно преживяване, дълбинно е. В това състояние е получавала прозрения за бъдното, както и за изцеление. Когато се е молела, давала обет за съвършена чистота. Душата се пречиства в молитвения екстаз, на молитвата силата е повече в чистотата, дълбокото смирение и волята за въздържание от всякакви съблазни. Чужда е на суетата. И днес може да помогне при: беда, семейни проблеми, сериозни увреждания и недъзи; при загуби лекува душата. Светицата отговаря на молитвите, ако сте чисти по дух, защото тя е духовна сестра на страдащите. Добре е при проблеми да се постави снимка на болния по време на молитвата към нея.
 

Какво отличава световъзприятието на Стойна Преподобна от това, което всички имаме?
Тя е вътрешно озарена с прозрения и е имала видения. Възприемала е хората, света, светците като енергийна вълна, като източник на светлина, от който се черпи информация за здравето, мисълта, действията. Колкото по-чист е човекът, толкова по-ярка е светлината. С вътрешното си зрение е възприемала света – чрез енергийни светещи импулси е стигала до нея информацията.
 

Как човек стига до молитвен екстаз и как се чувства, изпаднал в това състояние? Волево действие ли е то, или се изпраща отгоре?
Отгоре не се изпраща. За всички е едно – отгоре каквото се даде, за всекиго е, но до него вие трябва да стигнете. В молитвата се „сгъстява” енергийният поток, концентрира се мисълта, обмен става. В молитвата тя е отваряла чакрите си за енергиен обем. В нея са прониквали божествена светлина и божествени импулси, които са и давали заряд. Количеството импулси се съсредоточават по енергийния канал. Въодушевлението, екстазът е заряд от божествената енергия, сливане с целостта. Екстазът, това е състояние с висока енергийна честота. Получената енергия в тези кратки по време моменти после се отдава. До човек, изпаднал в екстаз, енергийното поле е силно, аурата се уголемява, излъчването е ползотворно, усеща се приятно чувство, приповдигнатост. В екстаза се отчита високо ускорение на вибрациите и висока концентрация на светлина. Да прекарва дълго в екстаз е непосилно за човека.
 

По какъв начин отговорът на висшите сили стига до нея – ако е чрез думи, на какъв език?
Чрез образи, чрез символи. Кодове са те. Тези импулси се разкодират от мозъчни центрове със специална функция, създават се мисловни вълни – модели. В този смисъл Преподобната е възприемала като мисъл, като картина и образ посланията. Но информацията винаги идва до приемателя на символно ниво от висшите светове. Символът се проявява на езика, който  е понятен за търсещия контакта. Символите са универсални и езикови бариери за тези послания няма, защото символът е едно, а думата е друго. Осъществяващият контакта сам го облича  в дума. До символа се стига по енергиен път.
 

Вижда ли тя тези, с които контактува? Как изглеждат те?
Стойна Преподобна се съсредоточава в молитвата си. Тя не вижда тези същества, с които контактува, както си мислите, защото те нямат образ. Тя е във вътрешна духовна връзка със светли същества и ги усеща енергийно. Проява на светлината са те. Образи нямат. Те са духовни, енергийни вълни, но се разпознават от посветените. По-скоро се отразяват във вътрешното й зрение. Смятате, че те се нуждаят от образ, за да се визуализира присъствие. Енергия е това, образ не е.
 

Има ли определена част от денонощието, най-благоприятна или неблагоприятна за търсене и установяване на духовен контакт?
Да, има, но не часови, времеви. Духовният контакт се осъществява на принципа на енерго-полеви структурен обмен. Когато човек е болен, слаб, посърнал, не би могъл да осъществи контакт или контактът е по-слаб. Необходимо е да има сила, бодрост, всеотдайност, повече енергия. Трябва чистота в молитвата и в мисълта. Енергийното поле е важно, менталното поле е важно. На ментално ниво вие се страхувате от тези контакти. Мислите, че ви застрашават с нещо. Добър проводник на информацията е чистотата.
 

Молитвените й думи съдържат ли се в християнските молитвеници, общодостъпни ли са или принадлежат само на Стойна Преподобна?
Тя има сетива да насочи енергията си към онези светли духове, на които предава молбата си. Молитвите й съдържат известни думи, обръщения към светиите, към Бог, към Божията майка. Да, тя знае добре християнските молитвени текстове, успява да ги адаптира, да ги получи в чист вид, да внесе свои допълнителни словосъчетания – откровения. Може да се каже, че молитвите й са от църковните книги, допълнени с нейни слова – откровения. Те по-скоро се отнасят до конкретизиране на молбата, защото тя е бивала от различно естество. Свое общение е имала тя със светците, сливала се е с тяхната енергийна вълна. Думите са важни, но силата на молитвата е в нейната вяра, в нейното себеотрицание, чистота, модел на поведение. Същите думи, изречени от друг, не могат да имат тази сила.
 

За какво винаги и навсякъде може тя да се моли? За кое не е разрешено да се обръща към силите?
Бива обща молитва за здраве и за просветление на душата на молещия се. Стойна влиза във връзка с душата на човека, моли се тя да влезе в синхрон с божествения порядък, да се просветли ума му. Така Преподобната подпомага духовно хората, обменя с тях информация на духовното поле. Визуализира светлина в човека, въвежда го в светлината на Духа. Лечител на духа, общуващ със светлината. За нея светлината е ориентир. По нея прави преценка кое, какво, къде е повредено в човека, докъде е скъсал божественото в себе си. Тя моли светите посредници да внесат светлина в душата на страдащия.
 

По какво Стойна Преподобна се отличава от Ванга?
По-добре е да не сравнявате тези дарби. Да сравнявате е ваше любимо занимание. Те са две сестри по съдба. Могат да се опишат като съединени в духовното пространство, в пряка връзка една с друга. Ванга е получавала информацията си от полевите структури на астрала, общувала е с душите на мъртвите, но се е добирала и до светлината. Стойна Преподобна е от по-висок ранг, без да си съперничат. Стойна Преподобна е аскет, Ванга е по-земен тип. По-различно е отношението им към делата на хората. Ванга е осъдителна към греха, а Стойна е повече състрадателна към грешниците. Тя е успявала да измоли защита и просветление за духа на страдащия. Двете са духовни сестри. С лекота са виждали в бъдното, с лекота са общували с паралелните измерения. Повече са обитавали другите светове.
 

Тя в състояние ли е да се материализира и слиза ли днес сред нас в човешки образ? Ако да, прави ли го, как да я разпознаем?
Би следвало да се знае, че Стойна Преподобна духовно бди над България. Да, без съмнение тя се намира във връзка с висшите духовни сили, със св. Георги Победоносец и със св. Спиридон. Те са нейни наставници, които тя моли за закрила. Стойна Преподобна е напътствала, давала  е сила, кураж на Ванга. В момента Стойна се готви за реинкарнация на Земята по собствено желание. Възможно е скоро да се въплъти на земно ниво в България или в Русия.
 

Какво би искала да ни каже днес, за да ни окуражи?
Стойна Преподобна и днес образува светла аура над местността, където е живяла. Моли се за нас, би могла още да помага на нуждаещите се. Ето какво би искала да каже: „Колелото се върти в обратна посока. Вместо да вървите напред, вие се връщате назад. Добро правете, само добро. Сега е моментът да напреднете в духа, да се ползвате от облагите на светлите същности. До мен са св. Георги и св. Спиридон. Да имате повече почитание към светците. Телата ви са болни. Трудно се лишавате от притежания. Молете се за България, общо се молете. За себе си се молите, а за другите не мислите. Вместо да спорите, обменяйте идеи. Воля за светлина още нямате. Трябва да ви води светла личност.“
 

Какво йерархическо ниво обитава душата й и как да се обръщаме за помощ към нея, като към един от застъпниците на България пред небесните сили?
Без съмнение душата й е в чистата духовност. Тя обитава пето измерение. Свързвайте се с нея мислено. Бъдете в обсега на светлината, за да я намерите. В тъмнина ли сте, молитвата няма да ви помогне. Молете се за повече светлина, вашата светлина да се множи.

 

Разговора води Виктория Аврамова

 

26 май 2013 г., Троян
 

КОМЕНТАРИ

Напиши коментар

Ако искате коментара ви да не е анонимен, регистрирайте се тук.


captcha image (Антиспам код, въведете 3-те черни символа)

Код: